Privátní a komerční čistící služby

Residential & Commercial Professional Cleaning Services

ČALOUNĚNÍ

Upholstery

    Sedací souprava je v naprosté většině domácností dominantou obývacího pokoje. Používají ji všichni členové rodiny a často i čtyřnozí "přátelé".

    Každodenním užíváním pak na sedačce ulpívají nečistoty způsobené běžným provozem. Jde zejména o prach, pot, kožní maz, zbytky jídel či nápojů. To, že se čalounění špiní je naprosto normální jev, který se netýká  pouze vaší domácnosti.  Stejně jako je nezbytné prát oblečení, které se dostává do styku s naší pokožkou, měli bychom pečovat i o sedací soupravu nebo křeslo. Otázkou tedy je s jakou frekvencí by čalounění mělo být čištěno. Jako rozumnou časovou periodu mezi jednotlivými čistícími cykly považujeme lhůtu 6-12 měsíců a to bez ohledu na to, zda je znečištění zjevně viditelné či nikoliv. Sedací soupravy čistíme osvědčenou chemií a výkonným extraktorem tak, aby v ní ulpělo minimální množství vody a schnutní tak bylo co nejrychlejší.

       

      Čistit je vhodné i tzv. "samočistící" materiály (např. sedačky Phase) ,kde výrobce doporučuje údržbu pouze teplou vodou bez použití chemie. V těchto případech extrakční čištění funguje, pokud není prodleva mezi jednotlivými čistícími cykly delší než dva roky.

 

      

 

Pojmem  "extrakční metoda" čištění čalounění nebo koberců rozumíme čištění mokrou formou, kdy čisticí roztok je pod tlakem vpraven hluboko do vlákna čištěného materiálu, nečistota je rozpuštěna a následně vysávána (extrahováva) do sběrné nádoby. Princip je zřejmý z obrázku.

                              

© 2021 CLEAN HOUSE

Your clean home / Your clean office